Onafhankelijk adviesbureau voor opsporing van ontplofbare oorlogsresten

Ieder jaar worden er in Nederland nog 2.500 ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Of het nou gaat om kleinkalibermunitie, een zeemijn of een vliegtuigbom: ontplofbare oorlogsresten brengen altijd risico’s met zich mee. Bij het uitvoeren van een bouwproject dienen deze risico’s daarom eerst in kaart te worden gebracht. In het verleden zijn enkele bouwprojecten stilgelegd wegens het onverwacht aantreffen van OO. Hierdoor ontstond in de meeste gevallen onzekerheid over het vervolg van de werkzaamheden. De OO uit het verleden werden zo de problemen van het heden. Om de veiligheid van de werknemers te garanderen, de planning en het budget van het project te handhaven, moet voorkomen worden dat er spontaan OO worden aangetroffen. En dat is precies waar Bombs Away u bij kan helpen!

Als onafhankelijk adviesbureau onderscheiden wij ons op het toneel van de opsporing van OO. Aangezien we geen veldwerkzaamheden uitvoeren, zijn onze adviezen enkel gefundeerd op de kennis van jarenlange ervaring en de resultaten van omvangrijke en onafhankelijke onderzoeken. Geen verborgen agenda en geen wollige taal. Of het nou gaat om een stuk weiland, een hele gemeente of complete rivierlopen: het inschakelen van Bombs Away zal de beste maatregel zijn die u kunt nemen voor het beheersen van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten binnen uw project!


Ja, ik wil me inschrijven voor de Bombs Away nieuwsbrief!


Wij maken gebruik van cookies om ons website verkeer te analyseren.