Archieven

Een groot en belangrijk deel van het historisch vooronderzoek naar achtergebleven conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE) bestaat uit archiefstudie. Zo is het raadplegen van bijvoorbeeld gemeentearchieven een essentieel onderdeel in het onderzoeksproces. In deze archieven wordt gezocht naar archiefstukken omtrent oorlogsschade, van de gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst, over ruimingen van CE en nog veel meer. Informatie uit gemeentelijke archieven draagt vaak veel bij aan de reconstructie van oorlogshandelingen die in en rondom een projectgebied hebben plaatsgehad. Op basis van deze reconstructie kan vervolgens een goed en gedegen analyse worden uitgevoerd voor het projectgebied in relatie tot mogelijk achtergebleven CE.

Veel gemeentearchieven zijn als gevolg van de huidige RIVM-maatregelen ten aanzien van het COVID-19 virus een stuk minder – soms zelfs niet – toegankelijk geworden voor raadpleging. Wanneer gegevens uit deze archieven niet beschikbaar zijn, dan betekent dat een belangrijk onderdeel van het historisch vooronderzoek niet kan worden uitgevoerd. Dit heeft vervolgens nadelige gevolgen voor de analyse. In de afgelopen jaren heeft Bombs Away echter veel archiefstudie verricht bij een groot deel van de gemeenten in Nederland. De uit de gemeentelijke archieven verzamelde gegevens zijn (digitaal) opgeslagen in het bedrijfsarchief en zijn direct beschikbaar voor raadpleging. De beschikbare gegevens van de desbetreffende gemeenten zijn verwerkt in een overzichtskaart van Nederland.

De kaart is een weergave van alle huidige gemeenten in Nederland met daarop aangegeven de gemeenten waar Bombs Away over archiefstukken uit de gemeentearchieven beschikt. Met verschillende kleuren is hierin een onderscheid gemaakt. De groengekleurde gebieden zijn gemeenten waar Bombs Away over een of meerdere archiefstukken direct beschikt; van de geelgekleurde gebieden zijn de gegevens via een leverancier direct beschikbaar. De oranjegekleurde gebieden betreffen gemeenten waarvan momenteel geen stukken uit gemeentelijke archieven beschikbaar zijn in het bedrijfsarchief van Bombs Away.

Mocht u of uw organisatie geïnteresseerd zijn in de archiefgegevens van een of meerdere gemeenten, neem dan contact met ons op via info@bombsaway.nl of vul hier het contactformulier in.