Advisering

Wanneer het aankomt op het adviseren van opdrachtgevers binnen de verschillende facetten van de CE-opsporing steunen wij op onze jarenlange ervaring. Het ontzorgen van de opdrachtgever staat hierbij altijd centraal. Binnen het bedrijf werken verschillende specialisten op het gebied van CE-opsporingswerkzaamheden. Zij kunnen u bijstaan en adviseren over de benodigde stappen in de CE-opsporing.

  • Het laten uitvoeren van een vooronderzoek CE
  • Het laten uitvoeren van een risicoanalyse CE
  • Het begeleiden tijdens de uitvoering van CE-opsporingswerkzaamheden
  • Het opstellen en naleven van een contract
  • Het aanvragen van een subsidie

Contracteren

Bij Bombs Away begrijpen we dat de juridische kant van het CE-opsporingsproces de nodige obstakels met zich mee kan brengen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Tijdens de verschillende stappen in het CE-opsporingsproces kunnen wij u bijstaan, zoals bij het opstellen van de contracten, het onderhandelen met de betrokken partijen en de directievoering van het project. Ons doel is hierbij om de opdrachtgever tijdens de aanvraag en aanbesteding maximaal te ontzorgen. Dit ziet er als volgt uit:

  • CE-opsporing: naast het verzorgen van de gehele aanbesteding CE-opsporingswerkzaamheden voor u opstellen.
  • Detectie- en benaderingswerkzaamheden: de contracten (onder andere RAW en UAVGc) kunnen door ons worden voorbereid. Wij kunnen voor u de gehele aanbesteding verzorgen en de onderhandelingen met de aannemer voeren.

 Subsidieregeling

Sinds 2015 is het voor alle gemeenten in Nederland mogelijk om in geval van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog een bijdrage van 70% van de kosten te ontvangen uit het Gemeentefonds. Deze subsidieregeling is onderhevig aan verschillende vereisten en er moet een raadsbesluit worden ingediend. Deze Bommenregelingis opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ). Bombs Away kan u adviseren omtrent de subsidieregeling en ondersteuning bieden tijdens de aanvraagprocedure.