Advisering

Wat Bombs Away onderscheidt van de rest is dat wij aan de kant van de opdrachtgever staan. Met een gedegen advies op maat ontzorgen wij de opdrachtgever. Wij kunnen u adviseren over onder andere de volgende onderdelen:

  • Vooronderzoek
  • Projectgebonden risicoanalyse
  • Contractering
  • Begeleiding uitvoering
  • Subsidieregeling

Het bijdragebesluit is de regeling waarmee het ministerie van BZK op dit moment zorg draagt voor specifieke subsidies aan gemeenten vanwege kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse gemeenten ontvangen sinds 2010 vanuit het gemeentefonds middelen voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Is uw projectgebied verdacht op explosieven? Maak gebruik van de diensten van Bombs Away! Wist u dat specialisten van Bombs Away ook ruime ervaring hebben met het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog? Wij ontzorgen ook bij de voorbereidingen en voeren de uitvoeringsbegeleiding van een vliegtuigberging voor u uit.