Begeleiden uitvoering

Bombs Away voert zelfs geen CE-opsporingswerkzaamheden in het veld uit. Hierdoor kunnen we objectief historische vooronderzoeken uitvoeren en de opdrachtgever van de juiste adviezen voorzien. Zo komt onze onafhankelijkheid nooit in het geding. Wel beschikt een aantal collega’s over jarenlange praktijkervaring in het vakgebied CE-opsporing. Op basis van deze kennis uit de praktijk kunnen wij voor u de uitvoering van de CE-opsporingswerkzaamheden begeleiden. De begeleiding van start tot oplevering kunnen wij in uw belang uitvoeren, omdat we bekend zijn met alle te nemen stappen in het CE-opsporingsproces. Tijdens de uitvoering nemenwij bijvoorbeeld de directievoering op ons. Zo wordt het CE-opsporingstraject zowel financieel als operationeel in juiste banen geleid.

Stappenplan

Wij leveren de specialisten en kennis om in overleg met onze opdrachtgever invulling te geven aan het CE-opsporingsproces. Hierbij stellen we de veiligheid van uw medewerkers, de aannemer en de directe omgeving voorop. Het is ons streven om u altijd mee te nemen in het hele proces. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw belangen worden behartigd. Onze stapsgewijze begeleiding ziet er als volgt uit:

  1. Het opstellen van en adviseren over het Plan van Aanpak
  2. De besteksposten en uitvragen in detail opstellen
  3. De aangeleverde offertes beoordelen
  4. Het project- of detectieplan beoordelen
  5. De directievoering tijdens de uitvoering op ons nemen
  6. Het beoordelen van het Proces Verbaal van Oplevering (PVO)