Bombs Away is een onafhankelijk adviesbureau binnen het werkveld explosievenopsporing. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Quickscan
  • Vooronderzoek
  • Projectgebonden risicoanalyse
  • Advisering
  • Begeleiden uitvoering

Bombs Away voert geen veldwerkzaamheden uit. Hierdoor komt onze onafhankelijkheid nooit in het geding. Bij ons geldt: afspraak is afspraak, geen wollige taal en geen verborgen agenda’s. Wij leveren kwaliteitsproducten waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in opdrachtgevers of omvang van een project. Hans Smulders en Thierry van den Berg hebben het afgelopen decennium veel ervaring opgedaan in de meest uiteenlopende projecten en uitdagingen binnen het vakgebied van explosievenopsporing. In de loop der jaren zagen beiden dat er bij veel opdrachtgevers de behoefte was aan advies over explosievenopsporingswerkzaamheden door een onafhankelijke partij. In oktober 2011 sloegen ze de handen ineen. De oprichting van Bombs Away – een onafhankelijk adviesbureau voor explosievenopsporing – was een feit.

Over Thierry van den Berg

In 1998 ving Thierry aan met de studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Eind 2002 studeerde Thierry af en ging vervolgens aan de slag bij verschillende civiele explosievenopsporingsbedrijven als historicus. Naast zijn functie als historicus werkte Thierry ook als projectcoördinator Vooronderzoek verder aan het ontwikkelen van een nationale standaard voor het vooronderzoek. Hij nam onder andere deel aan de werkgroep vooronderzoek van de Vereniging voor Explosievenopsporing (VEO). Deze werkgroep hield zich bezig met het opzetten van de regels en eisen waaraan vooronderzoeken moeten voldoen. Het resultaat hiervan is opgenomen in de huidige regelgeving explosievenopsporing in Nederland WSCS-OCE 2012. Thierry beschikt over ruime kennis van zowel de nationale als internationale archieven. Zijn specialiteit is het luchtfoto-onderzoek. Tevens is hij mede-auteur van het boek “De bezetting in vogelvlucht. Luchtfoto’s van Nederland 1940-1945.”

Over Hans Smulders

Hans heeft ruim 29 jaar ervaring binnen het werkveld: hij was ruim 18 jaar onderofficier bij de Koninklijke Landmacht bij het wapen der Genie. Tijdens deze periode nam Hans deel aan meerdere missies in het voormalige Joegoslavië in het kader van de VN-vredesmacht en de NAVO troepen. Hans beschikt inmiddels over ruim 11 jaar ervaring op het gebied van de civiele explosievenopsporing. Sinds 2007 vervult Hans de rol van onafhankelijk adviseur explosievenopsporing bij onder andere Rijkswaterstaat, Prorail, Tauw, Waterschappen en gemeenten. Hans is sterk in het vertalen van de klantvragen naar praktische oplossingen en het optreden als intermediair binnen de verschillende disciplines van de explosievenopsporing.