Specialisaties

Sinds het bestaan van Bombs Away hebben wij ons gespecialiseerd in een aantal facetten van het vakgebied explosievenopsporing. Onze specialisaties bestaan uit:

Het vooronderzoek CE wordt gezien als één van de belangrijkste onderdelen van de explosievenopsporing. Een project staat of valt immers bij een goed en gedegen vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven. Waar het vooronderzoek CE wordt gezien als de eerste stap binnen de explosievenopsporing, kan de risicoanalyse CE beschouwd worden als de tweede. Indien op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek CE blijkt dat de projectlocatie (deels) verdacht is op het aantreffen van conventionele explosieven, wordt tijdens de risicoanalyse CE verder ingegaan op de gevolgen voor het project. Wat voor invloed hebben naoorlogse ontwikkelingen op het verdachte gebied? En welke maatregelen kunnen getroffen worden om het risico op het aantreffen van conventionele explosieven tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te verminderen? Aan de hand van deze risicoanalyse kan gedetailleerd advies opgesteld worden over de beste opsporingsmethode.

Daarnaast kunnen wij u bij alle onderdelen van de explosievenopsporing advies op maat geven over de voorbereidingen en de uitvoering. Specialisten bij Bombs Away hebben bijvoorbeeld ervaring met het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, maar weten ook de precieze stappen die u dient te nemen bij de subsidieaanvraag. Voortbouwend op de advisering, beschikken we tevens over de ervaring en kennis om u te begeleiden tijdens de uitvoering van de verschillende stappen in de explosievenopsporing.

Ontwikkelingen in het werkveld explosievenopsporing

Het WSCS-OCE (Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven) is in juli 2016 voor het laatst gewijzigd. Bedrijven binnen het werkveld explosievenopsporing werken al jaren volgens deze richtlijnen, zo ook Bombs Away. De branche is echter bezig met professionalisering. Een van de zaken hierin is de certificering van bedrijven die zich met het vooronderzoek naar CE en de risicoanalyse CE bezighouden. In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om je als bedrijf hiervoor te laten certificeren. Bombs Away heeft hierop geanticipeerd; wij zijn klaar om getoetst te worden voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven. Zodra het certificaat op de markt is en Bombs Away gecertificeerd is hoort u uiteraard van ons!