Specialisaties

Bombs Away is gespecialiseerd in een aantal facetten van het vakgebied explosievenopsporing: het vooronderzoek, projectgebonden risicoanalyse, advisering, contractering en begeleiding uitvoering explosievenopsporing. Het vooronderzoek is een van de belangrijkste onderdelen van de explosievenopsporing. Immers, een project valt of staat bij een goed en gedegen vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Wij beschikken over veel ervaring zowel bij het uitvoeren van vooronderzoeken en het opstellen van gemeentelijke risicokaarten explosieven als ook het beoordelen van reeds uitgevoerde vooronderzoeken door derden. Wij zijn ook gespecialiseerd in het adviseren over de te nemen maatregelen bij het opsporen van de explosieven. In onze advisering staan altijd het project en de wensen van de opdrachtgever centraal. Wij zijn ook gespecialiseerd in contractering. Wij helpen bij het opstellen van bestekken en onderhandelen namens de opdrachtgever met de (onder)aannemer(s) van het project in het veld.