Specialisaties

Sinds het bestaan van Bombs Away hebben wij ons gespecialiseerd in een aantal facetten van het vakgebied opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Onze specialisaties bestaan uit:

Het vooronderzoek OO wordt gezien als één van de belangrijkste onderdelen van de opsporing van OO. Een project staat of valt immers bij een goed en gedegen vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Waar het vooronderzoek OO wordt gezien als de eerste stap binnen de opsporing van OO, kan de risicoanalyse OO beschouwd worden als de tweede. Indien op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek OO blijkt dat de onderzoeksgebied (deels) verdacht is op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten, wordt tijdens de risicoanalyse OO verder ingegaan op de gevolgen voor het project. Wat voor invloed hebben naoorlogse ontwikkelingen op het verdachte gebied? En welke maatregelen kunnen getroffen worden om het risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te verminderen? Aan de hand van deze risicoanalyse kan gedetailleerd advies opgesteld worden over de beste opsporingsmethode.

Daarnaast kunnen wij u bij alle onderdelen van de opsporing van OO advies op maat geven over de voorbereidingen en de uitvoering. Specialisten bij Bombs Away hebben bijvoorbeeld ervaring met het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, maar weten ook de precieze stappen die u dient te nemen bij de subsidieaanvraag. Voortbouwend op de advisering, beschikken we tevens over de ervaring en kennis om u te begeleiden tijdens de uitvoering van de verschillende stappen in de opsporing van OO.

Ontwikkelingen in het werkveld opsporing van ontplofbare oorlogsresten

Het CS-VROO-01 (Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten) is ingegaan op 29 januari 2021. Een aantal bedrijven binnen het werkveld OO-opsporing werkt al enkele maanden volgens deze richtlijnen, zo ook Bombs Away. Wij zullen op korte termijn hiervoor worden gecertificeerd. Zodra Bombs Away CS-VROO-01-gecertificeerd is, hoort u uiteraard van ons!