Vooronderzoek

Heeft u al aan alle risico’s gedacht voordat uw project van start gaat? Ook over de risico’s van de explosieven?
Laat u niet verrassen tijdens uw project! Zorg ervoor dat ruim voor aanvang van de (grond)werkzaamheden het vooronderzoek uitgevoerd wordt. Mochten er verdachte gebieden zijn binnen de grenzen van uw projectgebied dan heeft u genoeg tijd om de benodigde vervolgstappen van explosievenopsporing te kunnen uitvoeren.

Bombs Away kan buigen over ruime ervaring in het uitvoeren van de werkzaamheden van het vooronderzoek conventionele explosieven. Onze vooronderzoeken voldoen aan de huidige regelgeving (WSCS-OCE 2012).

Op basis van een goed en uitgebreid vooronderzoek kunnen bij de eventuele vervolgstappen in de explosievenopsporing de kosten aanzienlijk worden bespaard.

De verplichte bronnen die wij raadplegen voor het vooronderzoek zijn:

 • Literatuur;
 • Gemeentelijke en provinciale archieven;
 • Nationaal Archief (NA) te Den Haag;
 • Archieven van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) te Soesterberg;
 • Luchtfoto’s (uit de Nederlandse archieven);

Naast de verplichte bronnen raadplegen wij ook de niet verplichte bronnen. In de niet verplichte bronnen zit veel informatie die mogelijk van invloed kan zijn op de (eventuele) verdachtheid van een onderzoeksgebied. Hierdoor kan beter ingeschat worden wat de risico’s zijn, een verdacht gebied kan beter worden afgebakend en kan er gedetailleerder advies worden gegeven ten aanzien van specifieke opsporingstechnieken.

 • Centraal Archieven Depot (CAD) te Rijswijk;
 • Luchtfoto’s (uit de buitenlandse archieven);
 • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam;
 • Nationale archieven
 • (oog)getuigen en locatiedeskundigen;
 • Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) te Den Haag;
 • Archieven en collecties van diverse musea;
 • Heemkringen en historische verenigingen;
 • The National Archives UK te Londen;
 • Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg;
 • The National Archives and Record Administration (NARA) te Washington D.C.

CE-Bodembelastingkaart

Een CE-Bodembelastingkaart is het resultaat van een vooronderzoek. Op een dergelijke kaart staan alle gevechtshandelingen die hebben plaatsgevonden in het onderzoeksgebied weergegeven. Op basis van deze kaart kunnen ook de verdachte gebieden worden vastgesteld. Eventuele verdachte gebieden binnen de gemeentelijke grenzen in kaart brengen? Laat dan een CE-bodembelastingkaart uitvoeren door Bombs Away! De kaart is de basis waarop een gemeente haar toekomstige (bouw)plannen kan afstemmen. Gemeente Tilburg is een recent voorbeeld waarbij Bombs Away een CE-bodembelastingkaart heeft opgesteld.

Archiefonderzoek

Vanuit de explosievenopsporingsbranche weten steeds meer bedrijven Bombs Away te vinden. Zo worden wij veelvuldig benaderd om onderdelen van het vooronderzoek of de CE-bodembelastingkaart voor hen uit te voeren in de Nederlandse en buitenlandse archieven. Daarnaast behoren ook het verwerken van de gegevens, het georefereren en analyseren van luchtfoto’s en historisch kaartmateriaal in ArcGIS tot de mogelijkheden van Bombs Away.

Beoordelen van reeds uitgevoerd onderzoek

U heeft een vooronderzoek door derden laten uitvoeren maar u twijfelt aan de kwaliteit, diepgang en/of de uitkomsten van het onderzoek? Laat dan Bombs Away een beoordeling voor u uitvoeren.

De afgelopen 15 jaar zijn er veel vooronderzoeken en CE-bodembelastingkaarten uitgevoerd. Een deel van deze onderzoeken voldoet niet aan de huidige maatstaven. Steeds vaker weten opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en Prorail ons te vinden om reeds uitgevoerde vooronderzoeken te laten beoordelen en te toetsen aan de huidige regelgeving.

Ook beschikken wij over inhoudelijke kennis om een vooronderzoek te beoordelen op volledigheid van het gebruikte feitenmateriaal. Tevens beschikt Bombs Away over een omvangrijk archief van documenten, kaarten en luchtfoto’s uit de Nederlandse en buitenlandse archieven en kan op basis hiervan snel een reeds uitgevoerd vooronderzoek of CE-Bodembelastingkaart beoordelen.