Historisch Vooronderzoek

Staat u bij aanvang van een project wel eens stil bij het risico op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog? Als deze spontaan worden aangetroffen op uw projectlocatie leidt dit tot onzekerheid over het vervolg van de werkzaamheden, mogelijke overschrijding van het budget en uitloop op de planning. Indien u ervoor kiest om ruim vóór aanvang van de (grond)werkzaamheden, tijdens de planningsfase, een vooronderzoek te laten uitvoeren, dan voorkomt u ongewenste verrassingen wat betreft conventionele explosieven. Op zeker spelen wordt ervaren als grote meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Op basis van een omvangrijk en objectief historisch vooronderzoek brengen wij het risico op het aantreffen van conventionele explosieven op uw projectlocatie in kaart. Dit doen wij in Nederland conform de huidige richtlijnen (Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven:  WSCS-OCE). Indien er verdachte gebieden zijn binnen de grenzen van het onderzoeksgebied, adviseren wij u over de benodigde vervolgstappen. Op basis van dit advies kunnen bij de vervolgstappen in de explosievenopsporing de kosten aanzienlijk worden bespaard. Eén van de mogelijke vervolgstappen in de explosievenopsporing is  het laten uitvoeren van een risicoanalyse. Wij adviseren een risicoanalyse alleen als wij verwachten dat middels een risicoanalyse mogelijk (delen van) het verdachte gebied alsnog onverdacht verklaard kunnen worden.

Bronnenselectie

Door onze historici en GIS-specialisten wordt een verscheidenheid aan bronnen geraadpleegd bij het opstellen van het vooronderzoek. Zo baseren we het onderzoek op zowel verplichte bronnen conform het WSCS-OCE als op niet verplichte (aanvullende) bronnen. Deze aanvullende bronnen zijn door de jaren heen geselecteerd, omdat geregeld bleek dat er relevante informatie in te vinden was. Door deze bronnen te raadplegen worden de risico’s beter ingeschat en kan gedetailleerder advies worden gegeven ten aanzien van specifieke opsporingstechnieken.

Naast historische bronnen spelen luchtfoto’s een onmiskenbaar grote rol bij het vooronderzoek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, een groot aantal luchtfoto’s genomen van (onder andere) Nederland. Na de selectie van de relevante luchtfoto’s voor het onderzoeksgebied in Nederlandse en buitenlandse archieven door de GIS-specialisten worden deze gegeorefereerd in ArcGIS en geanalyseerd op sporen van oorlogshandelingen. Het luchtfoto-onderzoek is essentieel voor het afbakenen van een verdacht gebied. Lees hier meer over luchtfoto’s en het georefereren ervan.

Verplichte bronnen WSCS-OCE

 • Literatuur (lees hier meer over de selectie van relevante literatuur)
 • Gemeentelijke en provinciale archieven
 • Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)
 • Luchtfoto’s (uit Nederlandse archieven Wageningen Universiteit en het Kadaster)

Aanvullende bronnen

 • Nationaal Archief (NA) te Den Haag
 • Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) te Den Haag
 • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam
 • Centraal Archieven Depot (CAD) te Rijswijk
 • The National Archives (TNA) te Londen
 • Bundesarchiv-Militärarchiv (BuMa) te Freiburg
 • The National Archives and Record Administration (NARA) te Washington D.C
 • Luchtfoto’s (uit buitenlandse archieven)
 • Getuigen en locatiedeskundigen
 • Heemkundekringen en historische verenigingen

Gemeentebrede CE-Bodembelastingkaart

Steeds meer Nederlandse gemeenten kiezen ervoor een CE-bodembelastingkaart te laten opstellen voor hun hele gemeente. Een CE-bodembelastingkaart is het resultaat van een historisch vooronderzoek CE. Hierop staan alle op CE verdachte gebieden binnen de gemeente weergegeven. Voor gemeenten is het een groot voordeel om voor de hele gemeente een CE-bodembelastingkaart te laten opstellen. De kaart kan bijvoorbeeld als basis dienen om toekomstige (bouw)plannen op af te stemmen. In één oogopslag zijn alle mogelijke risico’s op het aantreffen van conventionele explosieven te herkennen. Wij hebben jarenlang ervaring met het opstellen van dergelijke gemeentebrede CE-bodembelastingkaarten. Indien u geïnteresseerd bent, zijn er referenties beschikbaar van opdrachtgevers waarvoor wij in het verleden een gemeentelijke risicokaart hebben opgesteld. Neem hiervoor contact met ons op. Momenteel produceren wij een CE-Bodembelastingkaart voor de gemeente Eindhoven.

Beoordeling reeds uitgevoerd onderzoek

Wellicht heeft u reeds een vooronderzoek CE door derden laten uitvoeren of beschikt u over een vooronderzoek CE dat een andere instantie in het verleden heeft laten uitvoeren. Twijfelt u aan de kwaliteit, diepgang of uitkomst van het onderzoek? Wij kunnen een beoordeling voor u uitvoeren. In de afgelopen twintig jaar zijn er veel vooronderzoeken CE opgesteld. Deze voldoen niet altijd aan de huidige maatstaven (WSCS-OCE). Dit kan betekenen dat de conclusies uit een dergelijk vooronderzoek CE (deels) niet meer opgaan. Wij beschikken over de inhoudelijke kennis en expertise om een vooronderzoek te beoordelen op volledigheid van het gebruikte feitenmateriaal en de daaraan verbonden analyse en conclusie.