Opleidingen

Bombs Away verzorgt cursussen en trainingen op het gebied van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (OO). Onze instructeurs zijn experts op munitie-technisch gebied en deskundig in het opsporen van OO. Ze zijn didactisch geschoold en hebben een jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland.

Cursus munitiebewustzijn

Ook wanneer er gewerkt wordt in gebieden waarvoor het niet noodzakelijk is om opsporing uit te voeren naar OO, is een degelijk bewustzijn rond het spontaan aantreffen van OO of andere verdachte voorwerpen van groot belang.

Bombs Away verzorgt een vier uur durende cursus waarbij verschillende soorten OO en de risico’s die ze meebrengen worden behandeld. Ook welke maatregelen er dienen te worden getroffen bij het spontaan aantreffen van deze OO komt hierbij aan bod.

Cursus Basiskennis OOO

Iedereen die uit hoofde van hun functie aanwezig is op een locatie waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord, moet ingeschreven staan in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Dit geldt ook voor personen die niet actief betrokken zijn bij het opsporen van OO maar wel arbeid verrichten ten behoeve van deze opsporing, zoals een kraanmachinist die civieltechnische ondersteuning levert. Ook personen die zelfstandig een OOO-project willen betreden, zoals een toezichthouder of opdrachtgever, moeten ingeschreven staan in het Register. Om ingeschreven te kunnen worden, moet eerst met voldoende resultaat een examen Basiskennis OOO worden afgelegd bij de Stichting Examinering VOMES.

Bombs Away verzorgt een eendaagse cursus op haar vestigingslocatie te Utrecht, of bij voldoende deelname op locatie van uw eigen organisatie. Na de cursus beschikken de deelnemers over voldoende kennis om het examen af te leggen. Bij voldoende deelnemers kan dit examen met goed gevolg afgenomen worden op dezelfde dag direct na de cursus, of op een later tijdstip bij de Stichting Examinering VOMES.

Cursus data 2022

Op 24 maart, 28 juni en 29 september is er ruimte voor een open inschrijving. De Cursus Basiskennis OOO kan op deze data worden gevolgd. Aan het einde van de dag kan het examen worden afgenomen door stichting Examinering Vomes. Dit is optioneel, ook zonder examen kan deze cursus worden gevolgd. U ontvang dan een certificaat van deelname van Bombs Away B.V.

De kosten voor deze cursus bedragen 300 euro per persoon (exclusief examen).

Cursus Basiskennis VOMES

Iedereen die werkzaamheden verricht met explosieve stoffen moet op het competentieniveau Basiskennis VOMES geregistreerd staan in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Dit geldt ook voor wie er geen registratieplicht bestaat op diverse competentieniveaus. Ook de Assistent Deskundige OOO, de Deskundige OOO en de Senior Deskundige OOO behoren daarom over Basiskennis VOMES te beschikken. Via een examen kan men hierover worden afgetoetst.

Bombs Away verzorgt een vier uur durende cursus Basiskennis VOMES, waarin deze kennis over explosieve stoffen centraal staat. Ook kan deze cursus geïntegreerd worden in de cursus voor de competentieniveaus Assistent Deskundige OOO, Deskundige OOO en Senior Deskundige OOO.

Cursus Assistent Deskundige OOO

Om opsporingsbedrijven te ontlasten biedt Bombs Away voor nieuw personeel een driedaagse cursus aan. Hierin wordt niet alleen het theoretische deel behandeld, maar ook de Basiskennis VOMES en herkenning OO voor het examen Assistent Deskundige OOO. Ook kan er één opfriscursus worden verzorgd. Bij de Stichting Examinering VOMES kan hierna met de opgedane kennis het examen worden afgelegd voor de desbetreffende delen.

Cursus Deskundige OOO

Indien u het (her)examen Deskundige OOO wil afleggen, kan Bombs Away het theoretische deel verzorgen. In overleg kan verder worden bepaald of naast dit theoretische deel ook het onderdeel OO-identificatie aan bod dient te komen.

Cursus Senior Deskundige OOO

Indien u het (her)examen Senior Deskundige OOO wil afleggen, kan Bombs Away het theoretische deel verzorgen. In overleg kan verder worden bepaald of naast dit theoretische deel ook de onderdelen OO-identificatie en/of munitie-identificatie voor en na de Tweede Wereldoorlog aan bod dienen te komen.

Cursussen of lezing op maat

Op verzoek verzorgt Bombs Away ook op maat gemaakte munitie-technische cursussen en lezingen binnen uw organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@bombsaway.nl.