Contractering

Bent u van plan om explosievenopsporingen uit te laten voeren? Stop! In de aanbestedingswereld wordt onderscheid gemaakt tussen diensten en werken. Explosievenopsporing valt in de categorie “diensten”. Bombs Away kan naast het verzorgen van de gehele aanbesteding ook offerteaanvragen voor diensten (explosievenopsporingswerkzaamheden) voor u opstellen. Wij hebben voor dit soort werkzaamheden ruime ervaring bij verschillende opdrachtgevers.

Wilt u benaderingswerkzaamheden laten uitvoeren? Bombs Away kan voor u de contracten (RAW én UAVGc) voorbereiden en de gehele aanbesteding verzorgen. Ook kunnen wij namens u de onderhandelingen met de aannemer voeren.

Wilt u uitvoeringsbegeleiding op de detectie- en benaderingswerkzaamheden? Bombs Away kan ook de directievoering en/of toezicht van het project op zich nemen. Tijdens de uitvoeringsperiode levert Bombs Away de specialisten en kennis om invulling te geven aan de voorgestelde werkwijze met betrekking tot het opsporen van explosieven. Hierdoor wordt het project conform het contract uitgevoerd, wordt het project beheerst in zowel financieel als operationeel opzicht en wordt de veiligheid van personeel en omgeving gewaarborgd.