Subsidieregeling

Sinds oktober 2009 bestaat er een nieuwe regeling met betrekking tot de subsidieaanvraag voor het opsporen van conventionele explosieven. Deze regeling geldt alleen voor gemeenten.

Er is een onderverdeling gemaakt in 3 typen gemeenten:

1. Gemeenten die een vaste bijdrage ontvangen

Dit zijn gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Deze gemeenten ontvangen jaarlijks een vaste tegemoetkoming. Dit betekent dat er elk jaar een vast bedrag zal worden uitgekeerd uit het gemeentefonds.

2. Maatstafgemeenten (veelgebruikers)

Dit zijn de gemeenten die zijn aangemerkt zijn als veelgebruikers. Deze lijst is opgesteld na onderzoek van het gebruik van de gemeenten van de vorige subsidieregeling De toewijzing is gebaseerd op de gemeente die, in de periode van vier jaar, ten minste twee keer gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling. Gemeenten die veelgebruiker zijn ontvangen in de periode 2011-2014 een vergoeding per opgeleverde nieuwbouwwoning. Maatvoerend voor veelgebruikers is het aantal woningen die in het kalenderjaar gebouwd gaan worden. De suppletie uit het gemeentefonds is het aantal door het CBS berekende nieuwe woningen maal € 2.000,- .

3. Vangnetgemeenten

Onder de vangnetgemeenten vallen alle andere Nederlandse gemeenten. Vangnetgemeenten kunnen na een verzoek een tegemoetkoming van 70% van de gemaakte of geraamde kosten ontvangen uit het gemeentefonds.