Historisch Vooronderzoek

Staat u bij aanvang van een project wel eens stil bij het risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog? Als deze spontaan worden aangetroffen op uw onderzoeksgebied leidt dit tot onzekerheid over het vervolg van de werkzaamheden, mogelijke overschrijding van het budget en uitloop op de planning. Indien u ervoor kiest om ruim vóór aanvang van de (grond)werkzaamheden, tijdens de planningsfase, een vooronderzoek te laten uitvoeren, dan voorkomt u ongewenste verrassingen wat betreft ontplofbare oorlogsresten. Op zeker spelen wordt ervaren als grote meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Op basis van een omvangrijk en objectief historisch vooronderzoek brengen wij het risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten op uw onderzoeksgebied in kaart. Dit doen wij in Nederland conform de huidige richtlijnen (Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten: CS-VROO-01 d.d. 29 januari 2021). Indien er verdachte gebieden zijn binnen de grenzen van het onderzoeksgebied, adviseren wij u over de benodigde vervolgstappen. Op basis van dit advies kunnen bij de vervolgstappen in de opsporing OO de kosten aanzienlijk worden bespaard. Eén van de mogelijke vervolgstappen in de opsporing OO is  het laten uitvoeren van een risicoanalyse. Wij adviseren een risicoanalyse alleen als wij verwachten dat middels een risicoanalyse mogelijk (delen van) het verdachte gebied alsnog onverdacht verklaard kunnen worden.

Bronnenselectie

Door onze historici en GIS-specialisten wordt een verscheidenheid aan bronnen geraadpleegd bij het opstellen van het vooronderzoek. Zo baseren we het onderzoek op alle historische bronnen conform het CS-VROO-01.

Naast historische bronnen spelen luchtfoto’s een onmiskenbaar grote rol bij het vooronderzoek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, een groot aantal luchtfoto’s genomen van (onder andere) Nederland. Na de selectie van de relevante luchtfoto’s voor het onderzoeksgebied in Nederlandse en buitenlandse archieven door de GIS-specialisten worden deze gegeorefereerd in ArcGIS en geanalyseerd op sporen van oorlogshandelingen. Het luchtfoto-onderzoek is essentieel voor het afbakenen van een verdacht gebied. Lees hier meer over luchtfoto’s en het georefereren ervan.

Historische bronnen CS-VROO-01

 • Literatuur (lees hier meer over de selectie van relevante literatuur)
 • Gemeentelijke en provinciale archieven
 • Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
 • Luchtfoto’s (uit Nederlandse archieven Wageningen Universiteit en het Kadaster)
 • Nationaal Archief (NA) te Den Haag
 • Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) te Den Haag
 • Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) te Amsterdam
 • Centraal Archieven Depot (CAD) te Rijswijk
 • The National Archives (TNA) te Londen
 • Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg
 • The National Archives and Record Administration (NARA) te Washington D.C
 • Luchtfoto’s (uit buitenlandse archieven)
 • Getuigen en locatiedeskundigen
 • Heemkundekringen en historische verenigingen

Gemeentebrede Bodembelastingkaart-OO

Steeds meer Nederlandse gemeenten kiezen ervoor een bodembelastingkaart Ontplofbare Oorlogsresten te laten opstellen voor hun hele gemeente. Een bodembelastingkaart-OO is het resultaat van een historisch vooronderzoek OO. Hierop staan alle op OO verdachte gebieden binnen de gemeente weergegeven. Voor gemeenten is het een groot voordeel om voor de hele gemeente een bodembelastingkaart-OO te laten opstellen. De kaart kan bijvoorbeeld als basis dienen om toekomstige (bouw)plannen op af te stemmen. In één oogopslag zijn alle mogelijke risico’s op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten te herkennen. Wij hebben jarenlang ervaring met het opstellen van dergelijke gemeentebrede bodembelastingkaarten-OO. Indien u geïnteresseerd bent, zijn er referenties beschikbaar van opdrachtgevers waarvoor wij in het verleden een gemeentelijke risicokaart hebben opgesteld. Neem hiervoor contact met ons op.