CE-Bodembelastingkaart gemeente Eindhoven

gemeente eindhoven

CE-Bodembelastingkaart gemeente Eindhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven stelt Bombs Away in samenwerking met het explosievenopsporingsbedrijf IDDS Explosieven B.V. uit Noordwijk aan Zee een CE-Bodembelastingkaart op. Allereerst wordt voor de hele gemeente een inventarisatiekaart geproduceerd, waarop de locaties van oorlogshandelingen zijn aangegeven. Aan de hand  daarvan wordt de CE-bodembelastingkaart opgesteld. Op deze risicokaart wordt per locatie vastgesteld of er als gevolg van de oorlogshandelingen mogelijk CE (Conventionele Explosieven) in of op de (water)bodem zijn achtergebleven. Hiertoe heeft de gemeente voor meerdere jaren een raamcontract afgesloten. Wat het nut hiervan is en hoe het opstellen van de CE-Bodembelastingkaart in zijn werk gaat leest u hieronder.

 

Conventionele explosieven aanwezig door bombardementen WOII

De gemeente Eindhoven is tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door bombardementen en beschietingen. Bij grondroerende werkzaamheden worden nog steeds conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst, heeft de gemeente behoefte aan een overzicht van alle locaties waar oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden en de risico’s daardoor. Zo kunnen de betrokken partijen veilig bouwen en wordt vertraging in het project voorkomen.

CE-Bodembelastingkaart

Door het uitvoeren van gedegen historisch vooronderzoek inventariseren wij alle oorlogshandelingen in de gemeente Eindhoven. Op basis daarvan wordt bepaald welke gebieden in de gemeente verdacht zijn op het aantreffen van CE. Deze verdachte gebieden worden geprojecteerd op een overzichtskaart. Met behulp van deze kaart is het mogelijk om vast te stellen of de geplande grondroerende werkzaamheden zullen plaatsvinden in verdachte gebieden. Indien dit het geval is, kan er actie worden ondernomen voorafgaand aan de werkzaamheden.

 

Ontzorgen op het gebied van explosievenopsporing

Bombs Away kijkt uit naar een prettige samenwerking met zowel de gemeente Eindhoven als IDDS Explosieven B.V. om zo het gezamenlijke doel te realiseren: gemeente Eindhoven ontzorgen op alle vlakken van de explosievenopsporing.

Meer weten over vooronderzoeken naar bommen en explosieven?

Achtergebleven conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vormen ook een risico bij de realisatie van uw project met grondroerende werkzaamheden. Het spontaan aantreffen van een conventioneel explosief is gevaarlijk, maar zorgt ook voor druk op de planning en het budget binnen uw project. Bombs Away geeft onafhankelijk advies met betrekking tot de explosievenopsporing. Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met Bombs Away. Voor specifieke vragen over de CE-Bodembelastingkaart Eindhoven kunt u direct mailen naar eindhoven@bombsaway.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *