Oorlog aan de Maas

Oorlog aan de Maas

In de zomer van 2018 leverde Bombs Away het project Meanderende Maas definitief op. Hiervoor werden alle oorlogshandelingen in en nabij het onderzoeksgebied bij de Maas tot in detail uitgeplozen. Zo weten de mensen achter het Dijkversterkings- en natuurproject Meanderende Maas  waar ze conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog zouden kunnen aantreffen. Op verzoek van Meanderende Maas werd dit vooronderzoek naar CE uitgevoerd. Op basis van de standaard en aanvullende bronnen conform het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) werden alle bekende vliegtuigcrashes, bombardementen en militaire aanwezigheid in kaart gebracht.

Van Ravenstein tot Lith

Het vooronderzoek richtte zich op de Maas van Ravenstein tot aan Lith in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Eén van de meest indrukwekkende gebeurtenissen in dit onderzoeksgebied was het Amerikaanse bombardement op 1 september 1944. Amerikaanse vliegtuigen bombardeerden de spoorbrug bij Niftrik/Ravenstein. Uiteraard dienden veel onwonenden van de spoorbrug daarna een schadeformulier in om zo de geleden schade vergoed te krijgen. Op basis van luchtfoto’s van de beste kwaliteit en schaal zo kort mogelijk na dit bombardement kon de aanval uitgebreid geanalyseerd worden. Deze luchtfoto’s werden vergeleken met luchtfoto’s die voorafgaand aan het bombardement waren genomen. Zo konden de gevolgen van de Amerikaanse luchtaanval nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Op deze manier werden alle oorlogshandelingen met een geografische component in, om en nabij de Maas tussen Ravenstein en Lith geanalyseerd. Alle gebeurtenissen met een geografische component werden ingetekend op de inventarisatiekaart. Na grondige analyse van de gebeurtenissen en de luchtfoto’s werd het hele onderzoeksgebied ingedeeld in verdachte en onverdachte gebieden. Voor de verdachte gebieden werd vervolgens aangegeven welke CE aangetroffen zouden kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan vliegtuigbommen, handgranaten of kleinkalibermunitie.

Het rapport inclusief het kaartmateriaal is overgedragen aan de opdrachtgever Meanderende Maas. De Gelderlander schreef een artikel over onder andere dit vooronderzoek CE. Lees hier het volledige artikel zoals opgesteld door De Gelderlander.

Leave a Reply

Your email address will not be published.