Eerste bombardement op Berlijn overdag

Berlijn, 6 maart 1944

Vandaag is het 75 jaar geleden dat Berlijn voor het eerst overdag getroffen werd door een Amerikaans bombardement. Vóór de Big Week (20-25 februari 1944) wilde het Amerikaanse opperbevel een directe confrontatie met de Duitse Luftwaffe ontlopen. Van deze strategie werd tijdens de Big Week afgestapt. Om de slagkracht van de Duitse Luftwaffe te breken werd de Duitse luchtverdediging juist uit de tent gelokt om de directe confrontatie met de zwaarbewapende Amerikaanse bommenwerpers en jachtvliegtuigen aan te gaan. Door doelen in en om Berlijn aan te vallen dwongen de Amerikaanse bommenwerpers de Luftwaffe om een groot deel van haar jachtvliegtuigen in te zetten. Al op 4 maart 1944 stond de eerste aanval overdag op Berlijn gepland. Door de slechte weersomstandigheden konden de doelwitten in Berlijn echter niet worden aangevallen. Vervolgens werden alternatieve doelen in het Ruhr-gebied gebombardeerd.

Slecht zicht

Ruim 504 B-17 zware bommenwerpers en 226 B-24 bommenwerpers werden 6 maart 1944 erop uitgestuurd om de Duitse hoofdstad aan te vallen. Met name de verschillende industrieën in en net buiten de stad waren het doelwit. Zware bewolking speelde de aanvalsmacht wederom behoorlijk parten. Af en toe waren er gaten in het wolkendek, waardoor het overgrote deel van de bommenwerpers alternatieve en/of gelegenheidsdoelen in en om de hoofdstad van de Derde Rijk alsnog kon aanvallen. Dit is goed te zien op bovenstaande Strike Photo.

Duitse tegenaanval

Door de voortijdig afgebroken aanvallen op Berlijn in de dagen voorafgaand aan de aanval op 6 maart 1944 had de Luftwaffe zich goed kunnen voorbereiden. Ze wisten immers al wat er zou komen. Dit was te merken aan het grote aantal Amerikaanse bommenwerpers dat op deze dag uit de lucht werd geschoten of beschadigd raakte: 69 bommenwerpers stortten neer, ruim 340 toestellen raakten (licht/zwaar) beschadigd en nog eens 6 bommenwerpers bleken total loss te zijn na terugkeer op de verschillende Britse vliegbases. Ook de bemanningsleden kregen het zwaar te verduren. 17 mannen kwamen om het leven, 686 werden als vermist opgegeven en nog eens 31 raakten gewond. De 100th Heavy Bombardment Group (BG) vestigde die dag een (negatief) record; de BG verloor maar liefst 15 toestellen!

Luchtgevechten

De Amerikaanse verliezen waren hoog ondanks dat de bommenwerpervloot werd geëscorteerd door ruim 800 Amerikaanse jachttoestellen. Zij gingen het luchtgevecht aan met de Duitse jachtvliegtuigen. Dit resulteerde overigens ook in een record van 81 neergeschoten Duitse toestellen tegenover 11 Amerikaanse jachtvliegtuigen. Langzaamaan brak de Duitse luchtverdediging. Dit ging echter gepaard met hoge verliezen onder de Amerikaanse bommenwerpers.

Afbeelding: Bombs Away B.V. bedrijfsarchief
Tekst: drs. Thierry van den Berg, Bombs Away B.V.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *